Friday, 30 November 2012

Fòghnaidh na dh'fhòghnas (grammarian's corner)

'S fhada bho bha Gilleasbuig a' toirt an aire gu bheil seo air a snàigheadh air balla taobh a-muigh dhan a' Phàrlamaid:


Sin thu fhèin, Wikimedia Commons

Very nice, but a'body kens it shuid be:
"Na h-abair ach beagan ..."
Tokenism - is claidheamh dà-fhaobhair e!

4 comments:

 1. Chan fhac' thu an fhear as mios' a th'air taobh tha muigh na parlamaid ma-tha...

  "An fhear a chuireas,
  'S e a bhuineas."

  ReplyDelete
 2. Dè th' ann, fhir no tè gun urra? Cha do thadhail mi air a' Phàrlamaid a-riamh, airson an fhìrinn innse.

  ReplyDelete
 3. airson an fhìrinn innse.

  Oh dear... and you're correcting others' grammar? Glass houses.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tha "airson an fhìrinn innse" ceart. 'S cinnteach nach robh dùil agaibh ri "airson na fìrinne innse" - obh-obhan!

   Delete