Thursday, 22 November 2012

Tha seo dol a' chrìochnachadh ann an deòir

An-fhoiseil mun dol-a-mach aig Artair? Leugh seo, gu seachd àraid na postaichean le John/Seonaidh:

http://bellacaledonia.org.uk/2012/11/08/dangermouse-and-the-edinburgh-evening-news/

No comments:

Post a Comment