Saturday, 8 December 2012

Clasaichean Ùlpan and their fan; agus mìle pageviews airson 'illeasbuig

Aig a' Mhòd am-bliadhna.
"'S fhèarr caraid sa chùirt na £700,000 san sporan"
- seanfhacal

Fhuair Gilleasbuig Aotrom còrr is 1,000 pageviews gu ruige seo. Mòran taing dhuibh uile a thadhail a-staigh.

1 comment:

  1. A bheil leine-t Gilleasbuig ri fhaighinn?

    ReplyDelete