Wednesday, 12 December 2012

It's Gaelic, but not as we know it

Mhill an soidhne seo cuairt Ghilleasbuig leis a' chuilean an-dè:

Tarrag eile sa ciste-laighe

"Saoil" ars esan "am faodadh e bhith gu bheil iad a' ciallachadh Cùl-cinn Bhreacais Àird?"

Cò iad na quangoteers a tha cur nan soidhnichean ùra seo air dòigh? 'S iad:
http://www.outdooraccess-scotland.com

5 comments:

 1. ah uill s'ann mar sin a tha e. Go with the sruth a bhalaich agus sguir dheth!

  ReplyDelete
 2. Wow, really impressed by your argument ... fuirich mionaid ... CHA SGUIR! Yours aye, Gilleasbuig

  ReplyDelete
 3. Feurach/Cùl-cinn Bhreacais Àrd (mas e Breacais Àrd an t-ainm a th' air a' bhaile seach Breacais Uachdrach)...

  ReplyDelete
 4. Nach e Breacais Uarach a bu nàdarraiche? Feumaidh mi-fhìn aideachadh g'eil e gam dearg-nàireachadh nuair a chithear a leithid de mhearachdan air soidhnichean poblach.

  ReplyDelete
 5. Breacais Àrd a chuala mise aig muinntir an t-Sratha. Agus am Breacais eile taobh a' chladaich, sin agad Breacais Ìseal.

  ReplyDelete