Thursday, 3 January 2013

2012: Another triumphant year for the vibrant, forward-looking Gaelic revival

Mar a chaidh cor na Gàidhlig a leasachadh ann an 2012:


Er ...


dùnan an-dè: 'leasachadh' na Gàidhlig ann an 2012?

Lean Gilleasbuig air twitter!   @GilleAotrom

2 comments:

  1. An e sin e? Abair leisge...no an e leisgeul de dh'artaigeal a tha seo?

    ReplyDelete
  2. Gilleasbuig: Ochoin ochoin, tha mo leisgeul ri ghabhail, nach ann aig deireadh na bliadhna an-uiridh a thàinig an teadaidh Gàidhlig a-mach.

    ReplyDelete