Tuesday, 21 May 2013

Fòghnaidh na dh'fhòghnas (grammarian's corner na seachdaineach)

A' fàsachadh na Gàidhlig

No languages other than Gaelic were harmed in the making of this photograph


Cò às a thàinig an sluagh-ghairm coimheach seo? The Gaelic Excellence Group?

2 comments:

  1. Chan eil mi a' tuigsinn ceart gu leòr. A bheil thu ag ràdh nach e 'transitive verb' a tha ann am 'fàs'? Mar sin, tha "Tha a' Ghàidhlig a' fàs" ceart, ach tha "Tha sinn a' fàs na Gàidhlig" cearr ??

    ReplyDelete
  2. 'S i pseudo-Gàidhlig a tha a' fàs, chan i Gàidhlig idir idir, fhir no tè gun urra!
    Ach sin agad e dìreach, tha e coltach nach eil de thuigse aig a' Bhòrd gu bheil 'fàs' intransitive. And these folk want to give us a Gaelic Academy ...

    ReplyDelete