Saturday, 4 May 2013

Unpronounceable Gaelic signage vol. XIX

soidhne air a faicinn ann am Port Rìgh

Beachd 'illeasbuig?

"SPASD! 'S fhìor thoil leam e, mòran nas fhèarr na 'SGiRPID', an dòigh Beurla" 

No comments:

Post a Comment