Thursday, 13 February 2014

Làraichean-lìn Gàidhlig - bheireadh iad gàire air gamhainn!

An t-seachdain-sa: Gabh an cothrom … agus cleachd spellchecker!    


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh an làraich ùir aig a' Bhòrd, Gabh an Cothrom, a bha buileach os cionn chàich:


Mar a bha amharas againn uile ...

Gilleasbuig:
Saoil carson a tha iad airson tidsearan a thruasadh, seach a thrusadh?? Ach fuirich oirbh … nuair a studaigeas mi … The popular Gaelic satirical blog "Gilleasbuig Aotrom" will return soon with an exhilarating mix of traditional music, Gaelic song, dance, art and media.

Up and coming blogs will build on the outstanding success that is the previous fifty-five, and will demonstrate once again that Gaelic blogging is a vibrant and contemporary part of our culture and communities.

Gilleasbuig will also be starting a new series on BBC Alba, and finishing some old ones. 
@GilleAotrom 

No comments:

Post a Comment