Monday, 27 October 2014

Brath-naidheachd eile a chuireas ri cliù is inbhe na Gàidhlig

Unforgettable press release whets appetite for new Gaelic Thesaurus  


Bha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan nuair a leugh e am brath-naidheachd seo aig Alba Aosmhor mun cho-fhaclair Gàidhlig ùr aca, anns am faighear briathrachas co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.


Tha e air na nithean a bu mhò chòrd ris a shònrachadh dhuibh, ann an dearg.A' leantainn oirnn:

Fiosrachadh cudromach do na deasaichean nur measg:Gilleasbuig:
Chan eil an aon teagamh as lugha agam, a rèir susbaint a' bhrath-naidheachd seo, nach eil an co-fhaclair ùr a' dol a chur ri leasachadh corpas na Gàidhlig.

@GilleAotrom 

2 comments:

  1. Ach... tha Gaidhlig aig cridhe Feisean. Coimhead air an tiotal anns an aithris seo gu h-iosal!

    Tha Alba Chruthachail agus Bord na Gaidlig a' cur taic. Agus anns an aithris - Gaidhlig.

    http://www.bbc.co.uk/programmes/p02633ff

    ReplyDelete
  2. Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig, tha thu ag ràdh ri Gilleasbuig? Abair thusa pòg a' bhàis!

    ReplyDelete