Tuesday, 11 November 2014

Gilleasbuig salutes the inspiring Mòd supplement from the West Highland Free Press

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, Vol III

Gilleasbuig was proud to see the Royal National Mòd back in Inverness, for it is an imaginative, inspiring and innovative festival which has done so much to make the Gaelic language what it is today. Debate and discussions flourish, and bàrdachd and literature fully capture the pulse of the event as the Mòd organisers' own press releases, reported unchallenged in all newspapers, helpfully explain.


How satisfying it was, therefore, to study the fine bilingual Mòd supplement supplied on the 10th October within the pages of the West Highland Free Press to all readers of that fine newspaper - a.k.a. Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, the newspaper of "AN TIR, AN CANAN, 'SNA DAOINE [sic]".Chòrd na rudan Gàidhlig na bhroinn ri Gilleasbuig gu sònraichte math:


"Am Mòd a' tighinn gu priomh [sic] bhaile na Gàidhealtachd (td5)
Seo an àm [sic] dhen bhliadhna far [sic] a bheil aire nan Gàidheal a' tionndadh aon uuair [sic] eile gu prìomh fhèis na Gàidhlig agus dùil gum bi na miltean [sic] de dhaoine a' dèanamh air Inbhir Nis an t-seachdain sa tighinn son am [sic] Mòd [sic] Nàiseanta Rìoghail. 
… Thèid am Mòd fhosgladh am bliadhna [sic] leis am ball-pàrlamaid [sic] Alasdair Mac IlleMhicheil [sic] rùnaire na stàit dha Alba ann a [sic] Westminster …" and so it goes on


What a delight it was to browse the many and varied advertisements therein:

Ach às dèidh sin is na dhèidh, a dh'aindeoin sàr-mhaitheas nan sanasan 's e am prògram airson Iomall a' Mhòid a bu mhò thug buaidh air Gilleasbuig, mar a mhìnich muinntir a' Phàipeir Bhig e 'sa chànan aca fhèin:

"Làitheil - tachartasan tillteach agus na làithean a chì sibh iad ...
DILUAIN 13 DÀMHAIR
 • 10.00m ÌOMHAIGHEAN AIG A' GHAILEARAIDH TAIGH-TASGAIDH AGUS GAIREARAIDH [sic] EALAIN INBHIR NIS AN-ASGAIDH A' sealg airson obair-ciùird air chall. Taisbeanadh air a bhrosnachadh le mar a tha a' Ghàidhlig an sàs ann an obair-ciùird traidiseanta a' gabhail a-steach ceangail-mhaghair agus dinneadh-bheathaichean.
DIMÀIRT 14 DÀMHAIR
 • 8.00f CUIRM CAL MAC TAIGH-CHLUICH CHUIRT AN AODAINN £10. Clann £5. Feis Rois aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail, a' nochdadh tàlant follaiseach agus coileanadh shònraichte de "Changeling" le Raonaid Newton. 
Cha b' e ruith ach leum do 'Illeasbuig!

DIARDAOIN 16 DÀMHAIR
 • 10.00m ÌOMHAIGHEAN AIG A' GHAILEARAIDH IMAG AN-ASGAIDH Thig agus faic pàirt den Oir-ghreus Diaspora na h-Alba agus gabh cothrom air feuchainn air obair-luaidh a' chlò …  "

Gilleasbuig:
Thank goodness for the West Highland Free Press and its commitment to Gaelic, so unlike other publications whose tokenistic approach to the language betrays the fact that they don't think it's important enough to learn properly.


Chuir Gilleasbuig e-mail molaidh dhan a' Phàipear Bheag, ach cha d'fhuair e freagairt fhathast. Ma tha sibhse airson meal-a-naidheachd a channail ri muinntir a' Phàipeir Bhig airson ìre na Gàidhlig aca, cuir e-mail gu Murray MacLeod, deasaiche Gàidhlig a' phàipeir:  murray.macleod@whfp.co.uk
                                                                 
@GilleAotrom

4 comments:

 1. Air cuspair eile (neo related? ceòl?) am faca tu an CD san Sunday Herald bho MG ALBA - an asgaidh - ceangailte ri na 'Trads'. Ceòl Gàidhlig/Gàidhealach? A bharrachd air Kathleen NicAonghais, agus s dòcha rud neo dha eile, cha robh ann ach Beurla! Na "Trads" - Eden Court Theatre, Inverness, 13th November 2014. Carson a tha seo a' faighinn airgead Gaidhlig?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chan eil fhios aig Gilleasbuig ach tha e deimhinne às aon rud: chan e elite collusion agus/neo insider stitch-up a th'ann idir idir! Chan e!

   Delete
  2. Chuir Gilleasbuil [sic] e-mail [sic] molaidh dhan a' Phàipear Bheag, ach cha d'fhuair [sic] e freagairt fhathast. Ma tha sibhse airson meal-a-naidheachd a channail [sic] ri muinntir a' Phàipeir Bhig airson ìre na Gàidhlig aca, chuir [sic] e-mail gu Murray MacLeod [sic], deasaiche Gàidhlig a' phàipeir

   Delete
  3. Thank you for your continued patronage, Wilson

   Delete