Sunday, 16 November 2014

Gaelic worth £81.6M, predictably says report spelling "Gàidhlig" wrongly throughout


Aithisg "chudromach" eile a bheir gàire air gamhainn (agus Gilleasbuig)  


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh na h-aithisg iongantach seo, Gàidhlig mar so-mhaoin Eaconomach is Shòisealta, a thàinig an rathad an t-seachdain-sa. Cha do sguir e ghaireachdainn fhathast."Considering, evaluating and robustly evidencing
the current and potential use of Gaelic" (it says here)
Dìreach, dìreach. Note: tha Gàidhlig air a litreachadh "Gaidhlig" san aithisg air fad Tha e ri aithneachadh gur h-i fìor aithisg chudromach a tha seo:

Na dìochuimhneamaid foghlam is ionnsachadh:
"Tha an dreuchd aig foghlam is ionnsachadh air a mheas le mòran den fheadhainn sa cho-chomhairle mar dheatamach dha na cothroman leasachaidh san am ri teachd co-cheangailte ri Gaidhlig [sic] mar so-mhaoin eaconomach is shòisealta, agus cuideachd a thaobh leasachadh canain na Gaidhlig [sic] san fharsaingeachd". 
Gilleasbuig:
Am faodadh e bhith gun robh gnothach aig cuangocrasaidh na Gàidhlig ris an aithisg iongantach seo? Cò iad a chuir air dòigh i, a-nise?Iadsan dham bu chòir buidheachas a thoirt

@GilleAotrom

2 comments:

  1. New Ceilidh Trail co-ordinator - Feis Rois. Will you be applying? Not sure if you have to speak Gaelic. Closing date 16th January 2015. http://feisrois.org.uk/?lang=eng

    ReplyDelete
  2. Feis Rois? Gilleasbuig likes the sound of that, much more so than Gaelic-free near-namesake Fèis Rois

    ReplyDelete