Friday, 30 January 2015

Ceist na Beurla air BBC Alba - even MG Alba sit up and take notice

bho Phàipear Beag an Eilein Sgitheanaich an-diugh (Dihaoine 30mh) ...


Chaidh seo sgrìobhadh le'r seann eòlach, "Neach gun urra"

Thagh Gilleasbuig na highlights a leanas a-mach às dhuibh:


" 'S e rud fallain a tha ann a bhith a' cur ro-innleachd agus obair bhuidhnean phoblach fo cheist."
Gilleasbuig:
Sin thu fhèin, nach sinne tha a' tarraing air an aon ràimh a-nise, neach gun urra!


"Ge-tà, 's e tàmailt a tha ann nuair a thathas ga fheuchainn tro ionnsaidhean pearsanta aig nach eil bunait".
Gilleasbuig:
Och a mhuinntir establishment na Gàidhlig, bha sibh a-riamh a' faicinn trod pearsanta far nach robh ach measadh cothromach! 


"Thog Urras a' BhBC a-mach às gach cead-craolaidh telebhisein an iomradh a bha annta air figearan ruigse ann an 2012 ach chan eil rùn na seanail air atharrachadh bho 2010. Tha a h-uile rannsachadh a tha sinne a' dèanamh a' sealltainn gu bheil BBC Alba air a bhith soirbheachail le Gàidheil agus le Goill, agus gun soirbheas cha bhiodh maireannach [sic] aig seanail telebhisein sam bith".
Gilleasbuig:
Well a chàirdean, cho soilleir ri gathan na grèine! 


@GilleAotrom 2 comments:

  1. It appears a strange article. Is this written by the newspaper West Highland Free Press ?

    My friend confirms the article is written in the first person, with no name.

    But no names. Is this genuine article?

    ReplyDelete
  2. Exactly as Gilleasbuig found it in the Free Press

    ReplyDelete