Tuesday, 23 June 2015

Fury as BBC Naidheachdan plagiarise one of Gilleasbuig's most acclaimed blogs

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil madaidhean-naidheachd "BBC An Là" a-nis a' toirt urram dhan dòigh-obrach aige, dòigh-obrach a bhuinnig iomadach duais. 

Nach feuch sibhse an duilleag-lìn seo a chuireadh air dòigh leotha an-diugh:

 
"BBC Alba a' cur ri eaconamaidh na h-Alba, a rèir MG Alba ..."
Ha ha! 'S e an satire as simplidh as mò tha toirt buaidh, nach e? Saoil carson nach do smaoinich Gilleasbuig air a leithid? Fuirich ort … smaoinich!!!
Gilleasbuig:
Imitation is the sincerest form of flattery, a mhuinntir BBC Naidheachdan Gàidhlig!

No comments:

Post a Comment