Wednesday, 10 June 2015

Parliament celebrates 10 years of Achd na Gàidhlig in customary style

Abair fhèin gun robh deasbad bhàibrant a' dol ann am Pàrlamaid na h-Alba Oidhche Mairt, agus na buill a' comharrachadh deich bliadhna de Achd na Gàidhlig!


S
Dave Thompson addresses the packed chamberCò shaoil, a chàirdean, air ais ann an 2005, gum biodh na buill-phàrlamaid againn air an beò-ghlacadh leis a' chànan, chun na h-ìre seo?

Sealladh eile dhen t-seòmar deasbaid loma-làn a bh'ann Dimairt
Highlights bhon deasbad:

Chòrd òraid Alasdair Allan ri Gilleasbuig buileach glan, agus e dèiligeadh, mu dheireadh thall, ann an dòigh cothromach le feadhainn de na h-issues as mò a th' air aire nan daoine, leithid prògraman Beurla air BBC Alba … hmmm …

"… 'Sna meadhanan agus craoladh tha sinn cuideachd air deagh adhartas fhaicinn; tha sinn a’ faicinn cho soirbhicheil ‘sa tha MG Alba air a bhith ag obrachadh leis a’ BhBC; tha an cò-pàirteachas seo air mòran a choileanadh ann an ùine ghoirid agus tha seo air beartas a thoirt do suidheachadh craoladh na h-Alba.

"Tha gnìomhan MG Alba air taic a thoirt dhan an eaconamaidh cuideachd, le barrachd air naoi millean not air a thoirt seachad do chompanaidhean ionadail airson riochdachadh phrògraman".

- na bh' aig an Dotair Alasdair Allan ri ràdh mu MG Alba
Gilleasbuig:

[gun chomas bruidhinn airson treiseag]

No comments:

Post a Comment