Tuesday, 21 July 2015

What is it makes the Bòrd's annual report so vibrant, so thriving?


- asks Gilleasbuig, poring over aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig 2014-15 - hot off the press! • Is it the CEO's review (td8), which omits to mention that the CEO has resigned? • Is it the authoritative way in which the massively unproductive spend on Ulpan has been buried?
The sole references to Ulpan/Ùlpan (td72)


 • Is it the open and frank way in which the Bòrd's new chair, whose companies MNE and Purple TV produce much of the English-language content on BBC Alba, addresses the problem of excessive English-language programmes on BBC Alba? ... Doh! Fuirich mionaid!

Yet to answer the questions raised by GÀIDHLIG-TV


All this and less, in ...@GilleAotrom

2 comments:

 1. Faic p6 "A' farce na Gàidhlig" ?? Le dealbh fodha far a bheil meud na luchd-labhairt a' sìor dhol sìos! Agus a-màireach bithidh a' ghian ag éirigh o'n àird-an-iar?

  Co-dhiù, o chionn gu bheil e dà-chànanach 's urainn dhomh a' Ghàidhlig a dh'ionnsachadh airson 'strategic partners', 'supportive infrastructure' agus mar sin.

  Ceist : Dé an cànan a tha am Bòrd ag obarachadh ann?

  ReplyDelete
 2. Armchul Òg MacNeacail23 October 2015 at 13:41

  Ceist bhuam:

  DH'FHALBH AN CEO A BH' AIR BÒRD NA GÀIDHLIG.
  no
  DH'FHALBH AN CEÒ A BH' AIR BÒRD NA GÀIDHLIG.

  ?

  ReplyDelete