Thursday, 29 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig - fhathast a' dol bho neart gu neart

(Thèid sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig a chur ris a' bhlog seo mar a nochdas i)

Bha Gilleasbuig (agus am peann dearg aige) air a bheò-ghlacadh leis an
aithisg naidheachd seo a nochd 'sa Phàipear Bheag 5.8.2016
Ooooh la la! Erm ...
Previously ...

The Mòd: so many press releases, so little time!


Tha Gilleasbuig an dòchas gun còrd an naidheachd iongantach seo ribh cho math agus a chòrd e ris-san!


Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 23mh an Dàmhair;
air ais "aig am Mòd" far a bheil ùghdarran a' aighinn urram

"Bu mhath leum" - manaidsear Acair. Ach saoil dè cho àrd?12mh an Gearran: fiosrachadh mun "chruim" aig FilmG!

4 comments:

 1. An e muinntir a' Mhòid, no deasaiche(an) a' phàipeir a bu choireach dha ge-tà?

  ReplyDelete
 2. An Ridire Uasal Eideard Gàidhealach-Twithington29 November 2015 at 16:41

  Eilean a' Cheo 2015. 150 bliadhna de Glasgow Skye Org. Tha fhios gum bi thu ann am measg uaislean Sgitheanach a' bhaile mhòir. Mar no leithid.

  ReplyDelete
 3. Bithidh gu dearbh a Ridire chòir, chan eil heut nas fhèarr le Gilleasbuig na òrain bhinn an 19mh linn, 's dòch' gun gabh e-fhèin fear dhiubh sin!

  ReplyDelete
 4. An Ridire Uasal blah blah blah1 December 2015 at 15:14

  Agus nach fheàirrde sinn uile ceòl do bhilean binn? Mo mhòr-thaing agad, 'Illeasbuig, a sheòid!

  ReplyDelete