Friday, 4 December 2015

Gilleasbuig salutes the return of the V-word

Thoiribh an aire agus bithibh air ur dòigh: coltach ri sàr-obair 'Illeasbuig a thaobh corporate tweets, 's e saothair sìor-leantainneach a th' anns a' bhlog seo agus mar as mò a nochdas am facal-V, 's ann as mò thèid e a-steach ... an fheadhainn as ùire shìos mun a' bhonn.Cor math, a chàirdean?

Nach math gu bheil a' V-word sin a' dèanamh comeback nach beag! Tha Gilleasbuig, a bhios a' cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid, air a dhòigh buileach ghlan leis. 
"Calum MacDonald, Runrig founder and drummer said: “The Blas Festival is without doubt one of the most iconic events in the traditional music success story of recent times.  Exciting, varied, vibrant, international, yet completely rooted in the Highland, Gaelic psyche.  It is therefore a huge honour for the band to have our music performed at the finale of the 2015 Festival, and particularly gratifying for us to see some of our songs slip back into that tradition - a tradition to which we owe so much.”
- "Blas 2015 flying high over milestones", air a phòstadh air facebook
- "Using Scots Gaelic in Heritage Interpretation" ri fhaighinn air làrach-lìn a' Bhùird"This [the alleged growth in Gaelic-medium education] shows that targeted investment is not only helping children excel at school, develop in a bilingual environment and understand Gaelic culture better, but that we are also encouraging Gaelic as a vibrant part of many of Scotland's communities".
- Alasdair Allan, Scottish Government Minister for Gaelic, quoted in the Pàipear Beag, 23rd Oct 2015 


“Bòrd na Gàidhlig Interim CEO Joe Moore said the event had been another success for the country to be proud of.
“He added: “The Scottish Gaelic Awards highlight how strong and vibrant the language and culture are. We heartily congratulate the prizewinners and those who were shortlisted and hope they continue to help grow and develop our national language.”
- Daily Record report on the Gaelic Awards 2015, 21st Nov


Gilleasbuig, one of the most iconic satirical blogging talents of recent times, says:
As an exciting, strong & vibrant, international figure yet completely rooted in the Highland psyche, and amadan glic, Gilleasbuig would like to heartily say: keep the ludicrous press releases, facebook posts and tweets coming!Agus gu dearbh fhèin, tha Gilleasbuig fada an comain na quangocrats chòir a tha a' dèanamh dìreach sin!Am facal-V a' gabhail cheumanan mòra agus 
a' dol bho neart gu neart a-riamh bhon uair sin:

Donald Campbell, chief executive of MG Alba, said: "We need to further develop the assets at our disposal to ensure that Gaelic can continue to play a vibrant part in Scottish society but can also aid the education and skills of young people whilst helping to create economic value".  Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 31.12.2015Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 22mh Faoilleach 2016

Hootsmon, tìde a' MhòidTwitterfeed 'Illeasbuig, 1 Dùbhlachd 2016

Bòrd na Gàidhlig Corporate Plan 2014-2017

@GilleAotrom4 comments:

 1. Dé Gàidhlig air am facal V, co-dhiùgh? No an e facal uile gun bhrìgh a th'ann?

  ReplyDelete
 2. Nì "bailceach" an gnòthach (copyright APC, Samhain 2015)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uill ... chan fhaca mi a leithid riamh roimhe. A réir Dwelly ...

   "erect man" !! ach cha chreid mi gur e 'vibe' a'n t-seòrsa sin ... agus
   "causing a flood, inundating, showers" cha mhór nas fheàrr ...

   Chan eil mi buileach cinnteach gu dé tha ciall am facail 'sa Bheurla ... faclair Oxford beag ... càit a bheil e ... obh! chan eil dat ann a sin ... Y Geiriadur Mawr ?? och, seo e ...
   "vibrant a. dirgrynol, atseiniol" 'se sin "mar chrith-thalmhainn" no "mar mhac-talla". Ceart no ceàrr??
   Seadh, tha a' Ghàidhlig a' crith gach uile clach na dùthcha a' cuir a mach mac-talla bodharach ... wishful thinking ma dh'fhaoite?

   Delete
 3. Mas ionnan "vibrant" agus "an uchd a' bhàis", chan eil cus ceàrr air an fhacal. Saoil dè chanas iad anns na fiosan-naidheachd Gàidhlig?

  ReplyDelete