Monday, 19 September 2016

Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

An t-seachdain seo chaidh, ann an Times Education Supplement:
Aidh, Gàidhlig gu - erm - bràgh gu dearbh fhèin!


A' leantainn air adhart san aon artagail:


"Most parents also associate with the very vibrant and growing Gaelic cultural scene in Scotland ..."


"... through a combination of support from the government and Bòrd na Gàidhlig, innovative pathways into Gaelic teaching ... are proving successful". 


"It is my great pleasure, in this milestone year, to take the great stride of announcing that the landmark target of doubling the annual intake into P1 GME is being met ..." 


NOTE:
Chan eil Gilleasbuig ach ag innse nam breugan a thaobh fear dhe na h-extracts seo roimhe. A bheil fios is faireachdainn agaibh cò am fear, a luchd-leughaidh chòire?
@GilleAotrom

1 comment:

  1. Balaich an Fhraoich21 September 2016 at 09:34

    Yabadabadoo! "Vibrant" - tha a' Ghàidhlig sàbhailte! Dèanamaid gàirdeachas.

    ReplyDelete