Thursday, 20 October 2016

Am Mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"

Làrach-lìn a' Hootsmon, dìreach an-dè:

Gilleasbuig:
Youthful & vibrant eh?? Hmmm ...Ar laochan:
I'm convinced!


The West Highland Free Press hails the Mòd (Dihaoine 14mh):
Gilleasbuig a-rithist:
Dè ur beachd a chàirdean? 'Eil sibh fhèin "misneachd"?!


@GilleAotrom

2 comments:

  1. Chaid mi gus am Mòd, bliadhna a bh´ann. Uill, an fhìrinn a labhairt b´e am Mòd fhéin a thàinig chugamsa. Abair gu robh e ´eadar-dhealaichte´ ...

    ReplyDelete
  2. Bha mi an siud a h-uile seachdain.
    Chan eil fhios agam ma tha e "bhàighbrant" ach bhruidhinn mi Gàidhlig le iomadh duine, òga is aosta.
    Cha toil leam Cluasan mòra ‘s na laochain aige, ach ‘s toil leam am Mòd ;)

    ReplyDelete