Monday, 13 March 2017

On this most significant of days, time to pause and reflect ...

... on further cur/cuir confusion at bbcnaidheachdan-fuadain!Gilleasbuig:
Mo thogair naidheachdan fuadain, 's e mi-chinnt aca mu chur/chuir as mò a th' air m' aire!@GilleAotrom

1 comment:

  1. Ochon! Mo chreach! Na pàistean! Smaoinichibh air na pàisdean bochda! Dìreach mar chaoraich gun bhuachaill! :-(

    ReplyDelete