Thursday, 20 July 2017

Am facal vibrant a' dol bho neart gu neart

or: You got paid to write that? Now that is vibrantThighearna! Tha Gilleasbuig a' tionndachadh a chùlaibh airson corra dhiogan, agus nuair a bheir e sùil a-rithist - tha am facal as fhèarr leis às dèidh comeback nach beag a dhèanamh ...

An tug sibh an aire dhaibh seo, a chàirdean?Bòrd na Gàidhlig and their vibrant vision. Faic:
http://www.gaidhlig.scot/bord/about-us/That's vibrant! Ged-tà, chan eil sgeul air mòran Gàidhlig ann an làrach-lìn
Visit Sleat, às an tig seo. Faic: http://www.visitsleat.org/Gaelic.aspxLàrach-lìn Fèisism nan Gàidheal - cha chan Gilleasbuig càil!Donald Iain Brown, chair of Mòd Ghlaschu 2019, said: "We knew then that we had to create a vibrant brand to take the festival forward." - BBC News website, "Glasgow Mòd will be vibrant"Beul na fìrinne bho VisitScotland!
Gilleasbuig: currently at his most vibrant, featuring regularly in awards lists and given top billing at major events nationwide but not, unaccountably, FèisLitAlba2017 ... (gul agus gìosgan fhiacal)

@GilleAotrom