Sunday, 29 April 2018

Gilleasbuig: Cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

The real enemies of Gaelic revival


Well a chàirdean, tha Gilleasbuig a' faireachdainn an tìde fada bhon turas mu dheireadh a choinnich sinn!

Abair fhèin gu bheil an t-eadar-lìon air a bhith a' chuir [lachan gàire] thairis le connspaid bho chionn ghoirid; tha feadhainn agus cop m'am beul mun a' Ghàidhlig - gun ghuth a thoirt idir, a chàirdean, air luchd na Beurla!!! [Ducks hastily]

Shaoil Gilleasbuig còir gum biodh e math mionaid fois a ghabhail dhen deasbad, ann an cuideachd nan tweets corparra as fhèarr leinn uile. Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leotha! ('S dòcha nach robh fhios agaibh air sin).

Seo, ma tha, update a thaobh "cur, cuir air neo a' chuir" - sin agaibh an gibht a tha sìor thoirt seachad!

Am Bòrd air a dheagh represented am measg
nan tweets as fhèarr, mar a bha riamh
Tweet na mìos 'son a' Ghearrain a tha seo


Gilleasbuig:
Ceud mìle taing don fheadhainn a chumas na tweets corparra rinn! Tha Gilleasbuig fada nur comain!

Agus 'san dealachadh, le 'r cead a chàirdean, coma leibh glaoic a' mhì-rùin, oir am faodadh e bhith gu bheil am fìor luchd-millidh nas fhaisge air làimh?

Hint ...
Not sounding like a plan

Am plana mòr ga dheasbad ann an
seòmar loma-làn, erm, na Pàrlamaid


Bhàighbrant!

@GilleAotrom6 comments:

 1. Carson a tha thu 'obsessed' le gràmar? Neònach! Are you retired? Have you got too much too much time on your hands? What a weird obsession. No idea who you are, but you sound very weird indeed if you spend time trawling through tweets. Most people have proper issues to deal with - jobs, unemployment, trying to pay the rent - and you spend your time fiddling about with some kind of spelling fetish?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gilleasbuig: Feel the lurv!

   Delete
  2. Eideard Dubhailigh8 May 2018 at 23:54

   Tha fetishes eile agam a chòrdadh riut, a Liondsaidh a ghaoil.

   Ugh latha latha!

   Delete
 2. Dr Samuel Johnson8 May 2018 at 10:55

  Eye thing Kliondsaidhz write a bout bean 'obsessed' leth gràdh mar. Gràdh mars a say Ma's spelling, eh, Liondsaidh.

  Wee shoe drite N A Thing N A Way wee lyke.

  Know won shoed bee in tress Ted inn N A Thing if their zren ta pay.

  ReplyDelete
 3. Beul na fìrinne bhon dotair urramach!

  ReplyDelete
 4. Màili a' Mhàil8 May 2018 at 23:49

  Mo mhìle agad! Leugh mi leabhar mu na h-Aztecs agus ghabh mi ùidh ann, ach tha mi a'call cadal a-nis air sgàth 's nach do phàigh mi mo mhàl 's nach d'fhuair mi cead bho Les Dennis (AKA Liobdsaudh).

  ReplyDelete