Sunday, 27 January 2019

Gilleasbuig a' moladh bhàighbreansaidh twitterAn t-seachdain-sa, le 'r cead a chàirdean, sùil aithghearr aotrom air feadhainn de na seòid #Gàidhlig a tha cur ri iomadachd twitter, bho shealladh 'Illeasbuig ...Gilleasbuig (ri bàrdachd a-rithist):


"Thoir mo shoraidh le fàilt'
 A thwitter #Gàidhlig nan iomadach beachd"Bhàighbreant!
@GilleAotrom 

4 comments:

 1. Carson a rinn iad sin dhuit, creutair gun olc mar a tha thusa ?!?!?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thighearna, chan eil fios no fath aig Gilleasbuig, a Mharco chòir. Mystery a th' ann.

   Delete
 2. Trìosag a' Chèitein5 February 2019 at 17:02

  Tha m' anail nam uchd (no Tha m' anail na muc - ghia!). Baile ùr ga thogail an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich. Abair coimhearsnachd bhaighbreant a bhios ann agus a h-uile duine a' fuireach ann a' cabadaich 's a' còmhradh sa Ghàidhlig. Nach ann air an Eilean a thàinig an dà là.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gu dearbha dearbha fhèin a Thrìosag an àigh, 's gann gun gabh a chreidsinn gu dè cho bhàighbreant agus a tha cùisean air fàs shìos an sin. Duaisean Gàidhlig all round, saoilidh Gilleasbuig!

   Delete