Thursday, 28 February 2019

Iomcheist mu chur/chuir - tha sin cho an-uirigh!

Gilleasbuig and the difference that satire makes. Erm!


Na tweets chorporra Gàidhlig a tha siud, Eh, a chàirdean!!
Nach ann orrasan a thàinig an dà latha o chionn ghoirid. ‘S gann gu bheil guth air Howlers, mo thogair Double genitives!
Tha sin a-rèir, tha Gilleasbuig deimhinne às, an sàr-obair a rinn e fhèin sìos tro na linntean, ag iomairt an aghaidh na tha siud dhen iomcheist mu, mar eisimpleir, Chur/chuir, gun luaidh air A’ chuir, a bhiodh bitheanta, aig aon àm, am measg na feadhna Quangocratic.
An tug sibh an aire a-riamh, a chàirdean, don diofar mhòr a rinn obair ‘Illeasbuig 'san raon seo??


Meanwhile, a chàirdean, tha duais 'Illeasbuig 'son tweet na mìos a' dol gu - cò eile? Thanks!


@GilleAotrom

No comments:

Post a Comment