Monday, 28 October 2019

Ceum mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a' dol bho neart gu neart

Bòrd soar to new depths


A chàirdean, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a thog planaichean-cànain a' Bhùird ceann anns na naidheachdan Gàidhlig an seachdain seo chaidh. Oir is math a tha iad sin àraidh air àrd-mholadh, mar a tha fios againn uile.


'S iad na planaichean a dh' fhàg ath-bheòthachadh na Gàidhlig cho soirbheachail agus a tha e. Cha leig sinn a leas ach coimhead timcheall oirnn ...
@GilleAotrom

1 comment:

  1. Dé tha dol aig a'Bhòrd 's gearainean gan togail ri linn audit o chionn ghoirid? Tha m'anail 'nam uchd gun fhios dé seòrsa gnè ùpraid is mì-thoileachas a thogas ceann an measg luchd-obrach nach eil a-muigh 's a-mach air an dòigh leis mar a thathas gan làimhseachadh. Obh-obhachan-o-ró.

    ReplyDelete