Friday, 30 November 2012

Fòghnaidh na dh'fhòghnas (grammarian's corner)

'S fhada bho bha Gilleasbuig a' toirt an aire gu bheil seo air a snàigheadh air balla taobh a-muigh dhan a' Phàrlamaid:

Thursday, 29 November 2012

Litrichean Artair: "little relation to reality"


IT IS very encouraging to see a well-written letter in English from Arthur Cormack (Letters, 24 November) defending the simple right to appoint Gaelic-speaking staff to teaching posts where Gaelic skills are a basic ­requirement for the job.
However, his assertions that spending on Gaelic attracts “disproportionate scrutiny” and anyone can “skill up” their Gaelic bear little relation to reality.

Wednesday, 28 November 2012

And these folk want to give us a Gaelic Language Academy

Sàr eisimpleirean dhen a' chànan mhilis mhàthaireil a nochd ann an Aithisg Bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig 2011-12:  • "Is e bliadhna dhùbhlanach ach torrach aig a’ cheann thall a tha air a bhith ann do Bhòrd na Gàidhlig, mu choinneach  [sic] cùl-raoin de chrìonadh eaconamach agus goireasan cuibhrichte mar bhuil air an sin." 
- Iain Aonghas MacAoidh san ro-fhacal aige. Aidh a chàirdean, chan eil beutadh air Gàidhlig Eilean Leòdhais ... 


  • "Thadhail Oifigear Trusaidh Luchd-teagaisg Gàidhlig air sgoiltean, oilthighean agus tachartasan dhreuchdan-beatha ann an àiteachan air feadh Alba, gus teagasg Gàidhlig adhartachadh mar dhreuchd-beatha". 
Wow! That's almost as impressive as Eòlaiche-tadhail Urramach na Tionnsgalachd of fond memory (©SMO).


Agus, bho na cunntasan:

  • "Tha ìsleachadh air a sholarachadh air so-mhaoin susbainteach neo-làithreach uile air bunait loidhne dhìreach. Chaidh beatha so-mhaoin ath-bhreithneachadh rè na bliadhna, a' dèanamh cinnteach gu bheil iad a' leantainn air adhart a' riochdachadh tuairmse reusanta air beatha fheumail eaconamach. 
Cha chan mi càil mus can mi cus!


Tha am meisterwerk air fad ri fhaighinn aig:Monday, 26 November 2012

Isn't Gaelic signage wonderful?

Air fhaicinn faisg air Sàr-ionad na Gàidhlig
Contributions welcome! All rubbish gratefully received.


@GilleAotrom

Sunday, 25 November 2012

Banned from the Tufty Club

Halò a chlann-nighean agus a bhalaichibh

Uair dha robh an t-saoghal, bha buidheann de dhaoine shona ann thall an-siud, air an robh iomairtean_gaidhlig, a bhiodh a' tighinn beò taing do mhuinntir Yahoo snog agus iad a' cumail traing a' postadh brath e-mail eadar iad fhèin agus iad a' càineadh urracha mòra na Gàidhlig mar bu chòir.

Co-dhiù latha dhe na làithean chaidh am bòrd-bratha aca dhùnadh sìos, leis an fheadhainn a chur 'cac' ann an 'èifeachdachd' ... Cha speculate mi an deach seo dhèanamh gus na h-urracha mòra thoileachadh, cha speculate. Co-dhiù chaidh an fheadhainn, a dh'fhàg Yahoo agus a chaidh a-null thairis gu tìrean cèin Chlàr an Aodainn, a chur fo gheasaibh is fo sheuntan gus nach b'urrainn dhaibh ach na h-urracha mòra mholadh anns na brathan a bhiodh iad a' toirt seachad bho sin air adhart.

Agus an fheadhainn a bu mhiosa buileach, cha robh fàilte romhpasan ann an tìr Clàr an Aodainn idir agus cha robh dad aca ri dhèanamh ach blogaichean a chur air dòigh dhaibh fhèin.


Thursday, 22 November 2012

Tha seo dol a' chrìochnachadh ann an deòir

An-fhoiseil mun dol-a-mach aig Artair? Leugh seo, gu seachd àraid na postaichean le John/Seonaidh:

http://bellacaledonia.org.uk/2012/11/08/dangermouse-and-the-edinburgh-evening-news/

Tuesday, 20 November 2012

SPL keen to promote Gaelic (who writes this rubbish?)

Another great day for the vibrant, forward-looking, clear-eyed, clean-limbed Gaelic language on Friday when Scotland's far-famed and endlessly-admired Scottish Premier League graciously allowed  thrusting, young, going-places channel BBC Alba to televise three live matches:

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/spl-games-to-be-live-on-bbc-alba-for-first-time.19440249

"We look forward to growing our relationship with BBC Alba to promote Clydesdale Bank Premier League football, and the Gaelic language, even further over the next two seasons." - Neil Doncaster.


Impressed by this ridiculous cant? Me neither. Hear Stuart and Tam give the preposterous idea, that the SPL signed the deal in order to promote Gaelic, a right good kicking at:

http://www.bbc.co.uk/programmes/b0079mccOnly 5 days left to listen!


Gilleasbuig Aotrom is proud to be banned from Iomairtean Gàidhlig, "open" facebook group for "naidheachdan agus beachdan mu iomairt na Gàidhlig" (as long as the beachdan are not critical of the Gaelic establishment)

@GilleAotrom

Friday, 16 November 2012

Edinburgh Evening News: dòigh nas fhèarr air bruidhinn riutha

Nochd an litir seo san Edinburgh Evening News air 14 Samhainn 2012:


to Edinburgh Evening News


No Respect Shown to Gaelic Tongue

 It is disappointing to note that your columnist John Gibson, (News October 10 th), offers yet another unreasoned attack on Gaelic.
Spending on Gaelic is modest. Gibson might reasonably ask if it delivers value for the language. Instead he chooses to denigrate its speakers.

The Gaelic Language Act 2005 attempts to achieve some parity of esteem between Gaelic and English. We might wonder, though, what kind of respect Gaelic speakers can have for Gibson's language, English, if he has none for theirs?

English, the cant of corrupt politicians who conduct illegal wars and claim illegal expenses; the jargon of spaced out pilots who bomb innocents at worship and massacre wedding parties.

English, the unfathomable babble of perverts, pederasts and popular entertainment; of cover-ups, show trials and the sleekit subversion of standards in public life.

English, a stagnant culture of recycled radio drivel and rubbish TV, that parades skeletal models clothed in unaffordable fripperies while other women watch their children starve. A language that describes genocide as 'famine'. The language of big business, bankers bonuses and, on Gibson's example, bad journalism.

John Campbell
Oak Cottage
Lynwilg
Aviemore


@GilleAotrom