Sunday, 31 March 2013

Gilleasbuig agus leasachadh buneagair (don’t ask)


An t-seachdain-sa tha ar n-aithrisear Màiri Seimpleir air ais, a’ toirt sùil air a’ cheist sin a th’ air aire mòran: leasachadh buneagair (le cuideachadh bho Ro-innleachd Nàiseanta na h-Ealain Gàidhlig, td10!)

Sin thu fhèin a Mhàiri …


Leasachadh buneagair le M. Seimpleir
Tha a’ bhuneagar ùr chultarach Ghàidhlig a th’ air nochdadh beag air bheag air seirbheisean blogaidh ùra a thoirt

Friday, 15 March 2013

Isn't Gaelic signage simply wonderful? - revisited

Bha Gilleasbuig còir a-mach air chuairt bho chionn ghoirid:


Glè mhath - ach am faodadh e bhith gu bheil iad a' ciallachadh Àrd Mhàsair?

Sunday, 10 March 2013

Beagan Aotromachd

Ro-radh 

Ann am com-pàirteachas le Bòrd na Gàidhlig agus a' Bhuidheann Gàidhlig airson Sàr-mhathais, tha e na thoileachas do Ghilleasbuig toirt seachad uinneag gun phrìs air saoghal nach ruigear tro bhlog sam bith eile.    Bidh a' blog seo :  • a’ tabhann fiosrachaidh mu eisimpleirean de dheagh chleachdadh agus modhan-obrach bho air feadh saoghal na sàr-amaideachd. 
  • a’ sònrachadh raointean airson leasachadh, gu h-àraidh iadsan aig a bheil comas air cur ris an amas a thaobh