Saturday, 22 June 2013

Meal a naidheachd Alig Shalmond!

First Minister fails to convince on land reform, but wins prestigious Gilleasbuig award in process with this gem


Am prìomh mhinistear - only the finest pseudo-Gaelic
Shìos mun t-Sabhal Mhòr an t-seachdain sa chaidh, far nach tuirt e mòran mu ath-leasachadh fearainn, fhathast choisinn Mgr Salmond duais 'Illeasbuig airson "most unsayable soundbite na bliadhna"