Tuesday, 23 July 2013

Monday, 8 July 2013

'Illeasbuig chòir ... (Gilleasbuig's problems page)

"Nuair a thig a-màireach, thig comhairle" - abairt as toigh le Gilleasbuig

  • ''Illeasbuig chòir
Tha caraid dhomh a' faighinn tàire a' ruith colaiste mion-chànain, oir chan eil seasamh na mion-chànain sin ach lag agus is gann gu bheil greimeachadh aice san àite. Saoil dè nì mo charaid? 
- Name & address withheld for contractual reasons

Freagairt Gh. A. :
Tha sin soirbh. Dèan thusa cinnteach