Saturday, 24 August 2013

Sàr-obair 'Illeasbuig a' faighinn moladh mòr ... agus sanas-obrach na seachdaineachGilleasbuig Aotrom - winning hearts and minds is what he does

An t-seachdain-sa tha annas-làimhe 'Illeasbuig ri fhaicinn an seo air Bella Caledonia.

Gum meal sibh e! Ach bithibh gentle with him ...

Sùil air na pàipearan-naidheachd

Tha sàr-ionad na Gàidhlig a' sireadh cuideigineach airson ... er ... dè?

"Tha sinn a' sireadh neach le comasan aig àrd-ìre agus le eòlas farsainneann a bhith a' cur an gnìomh ro-innleachd, a' cur an sàs phoileasaidhean, a' stiùireadh luchd-obrachagus a' leasachadhis ..." and so it goes on.

Ach saoil a bheil an luchd-obrachagus ('s fhìor thoil le Gilleasbuig am facal sin) shìos ann an Eastwick Big Barn deònach a bhith air an stiùireadh? Sin a' cheist!

Friday, 9 August 2013

Educashun Scotland and their daft draft plan

"I would encourage your readers to read our draft plan, available on the Education Scotland website"
- Dr Bill Maxwell, chief executive Education Scotland, after his quango's opaquely-worded draft Gaelic language plan triggered last week's spectacular "compulsory Gaelic in every school" stushie.


Rest assured that Gilleasbuig being Gilleasbuig did just that, and here he presents some selected lowlights, for your delectation:


"The Gaelic Language Plan is part of our Corporate Plan and helps exemplify how Gaelic becomes embedded in our role, our priorities and how we intend for Gaelic Education to be part of our positive impact on Scottish education." (td 2)
Gilleasbuig: Er ... run that past me again?