Sunday, 7 August 2016

Predictably - am facal-V a' togail ceann a-rithist

Well a chàirdean, 's fhada bho nach do nochd "craobh-sgaoileadh Gàidhlig" agus "a' v-word" còmhla san aon brath-naidheachd ... cus ro fhada ann am beachd 'Illeasbuig, a bhios a' cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid nuair a cheadaicheas an tìde dha.

Bha e na thogail mòr dhan fhear aotrom ma tha nuair a thog am facal-v as fhèarr leis ceann a-rithist an t-seachdainsa -


"In the autumn of 2015 we took evidence from MG Alba, the remit of which under the Communications Act is to ensure that a wide and diverse range of high quality Gaelic programming is made available".

Gilleasbuig: Hmmmm .... ]


"... We therefore support the MG Alba objective of parity with S4C in Wales; namely, that the BBC should make or commission 10 hours of Gaelic programming per week, and that BBC Alba should broadcast no less than three hours of previously un-broadcast programming per day, including news. This, we believe would maintain and enhance thevibrancy of the Gaelic broadcasting sector".

- Westminster Government Culture, Media and Sport Committee, aithisg air choireigineachGilleasbuig:
Nise, sin agad bhàighbransaidh! Nice to see that the esteemed committee did their homework! Ach dè tha seo mu dhèidhinn news air BBC Alba? What an utterly brilliant idea, cuin' a tha iad a' dol a thòiseachadh??


@GilleAotrom