Thursday, 29 June 2017

Nach math a rinn sàr phrograman mneTV a-rithist


Tha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan gu bheil cunntasan MG Alba nar measg a-rithist agus gu bheil mneTV, leis an tugadh dhuinn Partick Thistle v St. Johnstone, a-nise fad' air thoiseach air chàich a thaobh airgead-phòcaid: 

td 96: na fhuair gach companaidh TBh dhen £8.9M not
a chaidh a chosg air prògraman Beurla Gàidhlig


 An do dh' innis Gilleasbuig dhuibh a-riamh, a chàirdean, gur h-ann le Cathraiche Bòrd na Gàidhlig a tha mneTV??@GilleAotrom

Sunday, 14 May 2017

Na taghaidhean ionadail - mar a bhuinnig BBC Naidheachdan Gàidhlig cridhe is inntinn

Amazing Tory surge faithfully chronicled by totally impartial BBC Alba hacks Well a chàirdean, sin àm traing 'son 'Illeasbuig seachad cha mhòr, agus cuiridh ar gaisgeach aghaidh air blogadaireachd àrd-comasach a-rithist.

Bha am blogadair còir air a bheò-ghlacadh le buaidh iongantach nan Tòraidhean 'sna taghaidhean ionadail, agus an dòigh soaraway 'san deach a' bhòt aca gu 25% ... erm ... aibhiseach! Air neo am faodadh e bhith gun robh e coimhead fada cus dhe na h-aithrisean aig @bbcnaidheachdan?SNP bochd agus am miserable failure aca ann an Glaschu.
Chuala sinn an seo an toiseach e a chàirdean!

An tionndamaid a-nise gu làrach-lìn BBC Naidheachdan Gàidhlig, na Taghaidhean? An-sin, tha sinn a' leughadh, bhuin an oidhche do na Tòraidhean:


Oidhche nan oidhcheanan 'son pàrtaidh Ruth Davidson, abair fhèin e.
Dìreach storming gu third equal. Neartmhor is seasmhach!


Nuair a studaigeas sinn Alba gu lèir, cha robh cùisean càil na b' fhèarr 'son an SNP bhochd; tha e coltach ged a bhuinnig iadsan an taghadh, gun robh a h-uile sùil air ataireachd àrd nan Tòraidhean:


Buaidh-làraich nan Tòraidhean, BBC Alba-style.
Sùil eile air a' chùis:  That astonishing tory ferguslie park super triumphGilleasbuig:
Nach buidhe dhuinn, a chàirdean, gu bheil guth neo-pàirteach, geur-chùiseach BBC Naidheachdan Gàidhlig againn? Sgioba a tha òg, coimhead-air-adhart, cool?? 
 Sgioba bhàighbrant nach robh a-riamh a' leantainn loidhne-deasachaidh BBC Beurla bhon tàinig iad ... gabh mo leisgeul, a chàirdean ... [fuaim dìobhairt]


Yay! 3rd equal air a' Ghàidhealtachd! Chan eil sinn toxic nas mò!
@GilleAotrom 

Monday, 13 March 2017

On this most significant of days*, time to pause and reflect ...

... on further cur/cuir confusion at bbcnaidheachdan-fuadain!

Gilleasbuig:
Mo thogair naidheachdan fuadain, 's e mi-chinnt aca mu chur/chuir as mò a th' air m' aire!* Bha Prìomh Mhinistear Sturgeon air referendum eile 'son neo-eisimeileachd a ghairm

@GilleAotrom