Thursday, 29 June 2017

Nach math a rinn sàr phrograman mneTV a-rithist


Tha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan gu bheil cunntasan MG Alba nar measg a-rithist agus gu bheil mneTV, leis an tugadh dhuinn Partick Thistle v St. Johnstone, a-nise fad' air thoiseach air chàich a thaobh airgead-phòcaid: 

td 96: na fhuair gach companaidh TBh dhen £8.9M not
a chaidh a chosg air prògraman Beurla Gàidhlig


 An do dh' innis Gilleasbuig dhuibh a-riamh, a chàirdean, gur h-ann le Cathraiche Bòrd na Gàidhlig a tha mneTV??@GilleAotrom